Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης "Τάξης Μαθητείας"

Πιλοτική Λειτουργία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021

* Υποχρεωτικά στοιχεία!

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αναζήτηση με τον Αριθμό Μητρώου ή το ΑΦΜ